HR Management & advies

Coaching &
Training

opleiding & ontwikkeling

1. Identiteit

Bedrijfsnaam: Intro HRM

KVK nummer: 61653268

Vestigingsnummer: 000030737656

Adres: Dyksterhuzen 11

Postcode: 9045TT

Plaats: Bitgummole

2. Doeleinden en rechtsgronden

De gegevens die via het bestelformulier ontvangen worden. Worden beveiligd opgeslagen en worden verwijderd zodra de gegevens niet meer nodig zijn. Tevens gebruiken wij deze gegevens om contact op te nemen met de klant voor het stellen van doelgerichte vragen, maar niet voor het toesturen van reclame of nieuwsbrieven. Dit betekent dat deze gegevens niet gebruikt worden voor marketing- of onderzoeksdoeleinden. 

De gegevens die wij verplicht zijn te vermelden op de factuur zullen wij bewaren, omdat wij verplicht zijn de facturen 7 tot 10 jaar te bewaren.

3. Duur van opslag

De persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig is. Wij zijn echter verplicht om facturen te bewaren met daarop uw naam en adresgegevens. De facturen worden vernietigd zodra wij niet meer verplicht zijn deze te bewaren (7 tot 10 jaar).

4. Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die u ons via het bestelformulier toestuurt in te zien, rectificeren of te wissen. U kunt hiervoor contact opnemen met Intro HRM. Dit kunt u doen door een brief naar ons te sturen (Dyksterhuzen 11, 9045TT Bitgummole of te bellen naar +31 6 24 41 15 71.

5. Externe onderdelen

Onze site is voorzien van Google Analytics. Voor de privacy verklaringen van Google verwijzen wij u naar 5.1 van deze privacyverklaring.

Zodra u akkoord gaat met de privacyverklaring van Paulien gaat u ook akkoord met de privacy verklaringen van Google en Facebook.

5.1 Google Analytics 

Google Analytics is een webanalyse-service geleverd door Google. Google maakt gebruik van de gegevens die worden verzameld om het gebruik van deze site te volgen en te onderzoeken, om verslagen over de activiteiten voor te bereiden en te delen met andere Google-services. 

Google kan de gegevens die worden verzameld om advertenties te contextualiseren en te personaliseren voor zijn eigen reclamenetwerk.

Verzamelde persoonsgegevens: cookie en gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: VS. Vind Google’s privacy policy hier.

6. Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

7. Plaats van verwerking

Plaats van verwerking: Nederland.